Author archive

tibuntheoho

פרסי מערכת ברורה של בנות. בנות מגברים לוקחות לעצמם בנות. המטרה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בתל אביב – הפוך עובדים למשרה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן ישיר באיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מאפשרת לעשות שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על משאלות הילדה באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק למאזן העובד. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

There are no posts in this category.