Author archive

keytasofwe

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת שכירות יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

מערכת מובנת של פרסי עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בלוד – צור תעסוקה טובה לבנות עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהפוך לנוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

There are no posts in this category.