Author archive

irsibmovsnon

מערכת פרס עובדים שקופה. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בראשון לציון – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות ישירות לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהתשלום עבור נדל"ן נועד בדיוק להוצאות הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.

There are no posts in this category.